Warning: Undefined array key "options" in /home/mammuths/industribelysningkalmar.se/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 194

Första steget vid ett utbyte av belysningen i en industri eller lagerlokal är att inventera den befintliga anläggningen.

Man räknar hur många armaturer det finns, vilken typ de är av och placeringen.
Hur många ljuskällor har varje armatur och vilken effekt har dessa.

Den här inventeringen kan du göra själv eller ta hjälp med.
Gör även en uppskattning av hur lång tid det tar att byta luskälla, eller titta på gamla fakturor om det är ett arbete ni lagt ut på någon annan.

Utifrån detta gör man en bedömning av vilken typ av armatur man ska använda och antalet armaturer. I det här läget kan man också ta i beaktande om man behöver förstärka ljuset någonstans.

Det går redan i ett tidigt skede göra en schablonmässig beräkning på det antal armaturer och dess effekt som krävs och på så sätt få en uppskattning om potentialen för energibesparing.

Genom att göra en ljusberäkning – en datorsimulerad modell – med armaturernas placering och antal får man ett resultat som visar hur resultatet förväntas bli. Desto bättre uppgifter man har om lokalens mått desto mer korrekt blir beräkningen.
I det här läget kan man också lägga till eventuella ljusregleringar som sensorer eller tidsstyrningar av olika slag.

Låt ett proffs hjälpa dig

Vi hjälper dig gärna med råd och tips innan du påbörjar din belysningsinventering. 

Med information om lokalernas typ av verksamhet kan vi lämna ett armaturförslag och uppskatta antalet armaturer som behövs.

Utifrån detta ger vi en första indikation på dina möjligheter till besparingar som kan vara upp till 90%.

Lämna dina kontaktuppgifter så tar vi ett förutsättningslöst och kostnadsfritt samtal för att se hur vi kan hjälpa dig.